• เว็บไซต์นี้มีการเก็บมูลของผู้เข้าใช้งานระบบ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ 
  • ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม virtual  booth (ชื่อและอีเมล) จะจัดส่งให้บริษัทที่เข้ามาร่วมออก virtual  booth 
  • หากท่านไม่ยินยอมให้นำข้อมูล (ชื่อและอีเมล) ของท่านจัดส่งให้บริษัทที่เข้ามาร่วมออก virtual  booth โปรดเข้าสู่ระบบโดยคลิ๊กที่ปุ่ม “ไม่ประสงค์ เปิดเผยข้อมูล”

เข้าสู่ระบบ