ขั้นตอนการลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน

 
On-site
befor 20 July 2022
(Baht)
On-site
After 20 July 2022
(Baht)
Virtual
(Baht)
 
Med Onco Trainee
Free
Free
Free
TSCO member
6,000
6,500
3,500
Doctors (non-TSCO member)
6,500
7,000
4,000
Other trainee Nurse / Pharmacists
4,500
5,000
3,000
[Product_Table id='8047' name='meeting']

หมายเหตุ :  

*ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทุกประเภท  สามารถดูวีดีโอที่บันทึกงานประชุมแบบย้อนหลังได้ (หลังงานย้อนหลัง 1 เดือน)  โดยทางผู้จัดงานจะจัดส่งลิงค์วิดีโอและรหัสการเข้าชมให้แก่ผู้ลงทะเบียนประชุม

**หลังจากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งวิธีการเข้าการสัมมนา online พร้อมด้วย username – password ให้ที่ email ที่ท่านลงทะเบียน 

***สามารถลงทะเบียนแบบเป็นกลุ่ม (ครั้งละหลายท่าน) ได้ โดยใส่จำนวนที่ต้องการในช่องจำนวน